Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 april 2015

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015 wordt het O.C.M.W. van Gesves, rue de la Pichelotte 9A, te 5340 Gesves, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2015, erkend als instelling voor schuldbemiddeling overeenko Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015 wordt het O.C.M.W. van Mettet, place Joseph Meuni(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201708
pub.
13/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten wordt het O.C.M.W. van Gesves, rue de la Pichelotte 9A, te 5340 Gesves, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2015, erkend als instelling voor schuldbemiddeling overeenkomstig het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/310.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten wordt het O.C.M.W. van Mettet, place Joseph Meunier 31, te 5640 Mettet, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2015, erkend als instelling voor schuldbemiddeling overeenkomstig het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/311.

^