Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 maart 2015

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 februari 2015 wordt de begroting voor het boekjaar 2015 van het gewoon gemeentebedrijf - Plaatselijk ontwikkelingsagentschap - van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015 wordt de beraadslaging van de gemeen(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201385
pub.
20/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 11 december 2014 tot wijziging ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2015 van het gewoon gemeentebedrijf - Plaatselijk ontwikkelingsagentschap - van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2014, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Moeskroen van 26 januari 2015 tot intekening op en vrijmaking van een A1-aandeel "Gemeenten" tegen de prijs van 6,20 € op het kapitaal van Igretec, goedgekeurd.

^