Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 juli 2015

Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 19 juni 2015 : Met ingang van 1 juni 2015 :

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018236
pub.
15/07/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie sluiten : Met ingang van 1 juni 2015 : - Mevr. SREY Hélène, op het Frans taalkader, Hoofdbestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^