Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van één van de commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011348
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van één van de commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 45/1, § 3, 4de lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, artikel 41bis, § 1, 5de lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 1995 en vervangen bij het koninklijk besluit van 12 oktober 1998;

Overwegende de brief van dhr. Michael BAUENS van 30 april 2015 waarbij hij zijn ontslag indient als commissaris van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten omwille van het feit dat hij verkozen werd tot plaatsvervangend lid van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, hetgeen onverenigbaar is met het mandaat van commissaris;

Gelet op het voorstel van het Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten van 12 juni 2015, Besluit :

Artikel 1.Aan dhr. Michael BAUENS wordt, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van commissaris van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Art. 2.Dhr. Emmanuel DENIS wordt benoemd tot commissaris van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, ter vervanging van dhr. Michael BAUENS, wiens mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 1 september 2015.

W. BORSUS

^