Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 september 2014

Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0020bis-A Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt aan de NV EDF Luminus een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepa

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011516
pub.
15/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0020bis-A Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de administratieve geldboete bedoeld in artikel 40 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op te leggen type ministerieel besluit prom. 25/08/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van het "FORENSISCH DNA - LABORATORIUM - UZA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt aan de NV EDF Luminus een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn.

^