Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 september 2014

Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-12ter Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Electrabel Customer Solutions NV, overeenkomstig de bepalingen van het konin

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011515
pub.
15/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-12ter Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van het "FORENSISCH DNA - LABORATORIUM - UZA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. 25/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de administratieve geldboete bedoeld in artikel 40 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op te leggen sluiten wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Electrabel Customer Solutions NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.

^