Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2013

Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 15 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post of het Bureau ontwikkelingssamenwerking vermeld ond VANSINTJAN Geert : Ambassade van België te Hanoi. PONT Jean-Louis : Bureau Ontwikkelingssamenwer(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015114
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 15 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post of het Bureau ontwikkelingssamenwerking vermeld onder hun naam : VANSINTJAN Geert : Ambassade van België te Hanoi.

PONT Jean-Louis : Bureau Ontwikkelingssamenwerking van België te Cotonou.

DUVIEUSART Florence : Consulaat-Generaal van België te Jerusalem.

BASTIEN Jean-Jacques : Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie der Verenigde Naties te New York.

VANBEVEREN Eric : Ambassade van België te Kinshasa.

Bij ministeriele besluiten van 15 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld onder hun naam en toegevoegd bij het Hoofdbestuur : DE BACKER Luc : Raad voor Internationale Samenwerking bij de Ambassade van België te Hanoi.

DONNAY Françoise : Attaché voor Internationale Samenwerking bij de Ambassade van België te Kinshasa.

CHARLIER Pierre : Attaché voor Internationale Samenwerking bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie der Verenigde Naties te New York.

^