Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 september 2012

Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Abreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2012 is de NV AR

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012204863
pub.
06/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^