Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2012

Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 december 2011 wordt de heer Xavier Voituron, attaché , met ingang van 1 augustus 2009, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader, in de betrekking v(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2012018031
pub.
19/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 08/02/2012 numac 2012200697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202271 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05, 06, 31, 32, 35, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de heer Xavier Voituron, attaché (A1), met ingang van 1 augustus 2009, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader, in de betrekking van attaché A2 Juridisch Advies, Reglementering en Geschillen bij Juridische Dienst van DG der Algemene Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^