Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 november 2011

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 juli 2011 wordt de aan de "Intercommunale Bureau économique de la Province de Namur " toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke pl(...) Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 wordt de aan de stad Luik toegekende erkenning vo(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011205619
pub.
09/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de aan de "Intercommunale Bureau économique de la Province de Namur (BEP)" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 8 juli 2011 voor een termijn van vier jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011009655 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Algemeen Rijksarchivaris voor de bescherming van het erfgoed van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten wordt de aan de stad Luik toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 6 september 2011 voor een termijn van vier jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011009655 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Algemeen Rijksarchivaris voor de bescherming van het erfgoed van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten wordt de stad Luik met ingang van 6 september 2011 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap sluiten wordt de aan de NV "Aries Consultants" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met ingang van 21 oktober 2011 voor een termijn van vier jaar hernieuwd.

^