Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 december 2009

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Lambin, E., notaris ter standplaats Fontaine-l'Evêque, en van Mevr. Collard, B., kandidaat-notaris, om de associatie « Emmanuel Mevr. Collard, B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Fontaine-l'Evêque. (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009869
pub.
16/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Lambin, E., notaris ter standplaats Fontaine-l'Evêque, en van Mevr. Collard, B., kandidaat-notaris, om de associatie « Emmanuel Lambin & Bénédicte Collard », ter standplaats Fontaine-l'Evêque te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Collard, B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Fontaine-l'Evêque.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2009, dat in werking treedt op 1 januari 2010, is het verzoek tot associatie van de heer Boel, J., notaris ter standplaats Asse, en van Mevr. Reniers, A., kandidaat-notaris, om de associatie « Boel & Reniers », ter standplaats Asse te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Reniers, A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Asse.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2009 is het verzoek tot associatie van de heer De Groo, J., notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton) en van de heer Parmentier, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Jean De Groo & Jeroen Parmentier », ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

De heer Parmentier, J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^