Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 juni 2009

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Van den Weghe, P., notaris ter standplaats Leuven , en van de heer Boes, M., kandidaat-notaris,(...) De heer Boes, M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van he(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009454
pub.
23/06/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Van den Weghe, P., notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het eerste kanton), en van de heer Boes, M., kandidaat-notaris, om de associatie « Van den Weghe & Boes », ter standplaats Leuven (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

De heer Boes, M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^