Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 september 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Breugelmans, Karin, geboren op 29 juni 1966, met ingang van 1 augustus 2006 tot stagiair benoemd in de graad van attaché bij het Koni Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt de heer Van Lierde, Hans, geboren op 11 feb(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021106
pub.
21/09/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Breugelmans, Karin, geboren op 29 juni 1966, met ingang van 1 augustus 2006 tot stagiair benoemd in de graad van attaché bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt de heer Van Lierde, Hans, geboren op 11 februari 1972, met ingang van 1 augustus 2006 tot stagiair benoemd in de graad van attaché bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2007 wordt de heer Reynhout, Lucien, bevestigd in rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en met ingang van 1 juli 2007 benoemd tot werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2007 wordt Mevr. Ceulemans, Christina, geboren op 23 mei 1953, werkleider bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, belast met de uitoefening van het hoger ambt van hoofd van het Departement I « Documentatie » van dezelfde instelling voor een periode van zes maanden met ingang van 1 juni 2007.

De uitoefening van het hoger ambt waarmee de betrokkene wordt belast, neemt in elk geval een einde op de datum van benoeming van een titularis in bedoelde betrekking.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^