Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 26 maart 2007 van het deel « producen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011391
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 26 maart 2007 van het deel « producenten van audiovisuele werken » van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het boekjaar 2006, bepaald door Auvibel (burgerlijk vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0453.673.453), de beheers-vennootschap van rechten bedoeld in artikel 55, vijfde lid van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, goedgekeurd krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en audiovisuele werken.

^