Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij de ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt de heer Pieter Bollen, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een str Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009721
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij de ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt de heer Pieter Bollen, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een strafinrichting met ten minste 400 plaatsen, in casu de gevangenis te Hasselt en dit met de weddenschaal A41, met ingang van 1 juni 2006, voor een periode van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^