Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 november 2006

Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van leden Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 21 september 2006 : wordt de heer wordt de heer Eric MASCART, te Ukkel, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaa(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012523
pub.
17/11/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van leden Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 21 september 2006 : wordt de heer Paul CLERINX, te Antwerpen, plaatsvervangend lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van deze commissie, ter vervanging van de heer Arnout DE KOSTER, te Schaarbeek, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Eric MASCART, te Ukkel, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van deze commissie, ter vervanging van de heer Paul CLERINX, te Antwerpen, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

^