Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 oktober 2003

Human Resources. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 wordt aan de heer Herman Dekens, adviseur bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 oktober 2003 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aan De heer Dekens wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011484
pub.
23/10/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Human Resources. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 wordt aan de heer Herman Dekens, adviseur bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 oktober 2003 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rutspensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer Dekens wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren.

^