Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 maart 2003

Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 is het verzoek tot associatie van de heer Henry, A., notaris ter standplaats Estaimpuis , en van de heer Colin, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Alain Henry & Vincent(...) De heer Colin, V., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Estaimpuis (Estaimbourg).(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009219
pub.
18/03/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 is het verzoek tot associatie van de heer Henry, A., notaris ter standplaats Estaimpuis (Estaimbourg), en van de heer Colin, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Alain Henry & Vincent Colin », ter standplaats Estaimpuis (Estaimbourg), goedgekeurd.

De heer Colin, V., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Estaimpuis (Estaimbourg).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^