Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2002

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001 wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40955 van het Belgisch Staatsblad van (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027044
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001 wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40955 van het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001.

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2001 wordt de heer Alain Cordier met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40956 van het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2001 wordt de « sprl Baumans-Deffet » met ingang van 12 december 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

^