Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 123803, toegekend aan de maatschappij « MCA Deval Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011310
pub.
08/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 123803, toegekend aan de maatschappij « MCA Devalet S.P.R.L. » opgeschort voor de duur van vijftien dagen.

Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad .

^