Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 juli 2002

Definitieve toelating aan een maatschappij voor onderlinge borgstelling om borgstellingsverrichtingen te doen Bij ministerieel besluit van 12 juli 2002 wordt aan de C.V.B.A. « Société de Caution mutuelle du Centre » Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002011300
pub.
24/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Definitieve toelating aan een maatschappij voor onderlinge borgstelling om borgstellingsverrichtingen te doen Bij ministerieel besluit van 12 juli 2002 wordt aan de C.V.B.A. « Société de Caution mutuelle du Centre » (administratief codenummer 1703), coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de zetel is gevestigd rue Guyaux 6, te 7100 La Louvière, de definitieve toelating verleend om onderlinge borgstellingsverrichtingen te beoefenen.

Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

^