Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 december 2002

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 november 2002 : - is aan Mevr. De Lathauwer, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij di - is aan Mevr. Wachtelaer, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brus(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010116
pub.
06/12/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 november 2002 : - is aan Mevr. De Lathauwer, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - is aan Mevr. Wachtelaer, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - is aan Mevr. Hebbelijnck, L., beambte bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - is aan Mevr. Sadzot, M.-C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 2 december 2002 blijft aan de heer Spaas, P., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2002 blijft aan de heer Ghysens, J., eerstaanwezend opsteller bij het parket van procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen, met ingang van 1 augustus 2002.

Bij ministerieel besluit van 2 december 2002 blijft aan de heer Kokelenberg, J.-M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^