Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2002

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 is aan Mevr. Reynders, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om een functie waar te nemen bij de Dienst Strafr Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009966
pub.
19/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 is aan Mevr. Reynders, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om een functie waar te nemen bij de Dienst Strafrechtelijk Beleid bij de Federale Overheidsdienst Justitie met ingang van 9 oktober 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^