Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 februari 2001

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën, PCB/PCT'S Bij ministerieel besluit van 20 december 2000, werd de naam van de firma n.v. Watco Waste Center gewijzigd in n.v. Watco Ecoservice.

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031070
pub.
28/02/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën, PCB/PCT'S Bij ministerieel besluit van 20 december 2000, werd de naam van de firma n.v. Watco Waste Center gewijzigd in n.v. Watco Ecoservice.

^