Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 april 2001

De federale politie Aanwijzing voor een betrekking van directeur-generaal Bij ministerieel besluit nr. 253 van 15 maart 2001 wordt de heer Koekelberg, F., voor een mandaat van vijf jaar, aangewezen voor de betrekking van directeur-generaal v Voormeld besluit treedt in werking op 1 maart 2001.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000370
pub.
06/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


De federale politie Aanwijzing voor een betrekking van directeur-generaal Bij ministerieel besluit nr. 253 van 15 maart 2001 wordt de heer Koekelberg, F., voor een mandaat van vijf jaar, aangewezen voor de betrekking van directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat bij het Departement van Binnenlandse Zaken.

Voormeld besluit treedt in werking op 1 maart 2001.

^