Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 januari 2001

Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, worden benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, de volgen Mevr. Debruche, Josyane, van Hermalle-sous-Argenteau, erkend als huisarts, ter vervanging van Dr. B(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022917
pub.
12/01/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, worden benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, de volgende doctors in de genees-, heel- en verloskunde op de voordracht van hun beroepsvereniging : Mevr. Debruche, Josyane, van Hermalle-sous-Argenteau, erkend als huisarts, ter vervanging van Dr. Bruwier, Geneviève, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Mevr. Piron, Anabelle, van Haccourt, huisarts in opleiding, ter vervanging van Dr. Herry, Luc, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen als vertegenwoordiger van de kandidaat huisartsen. Dit besluit treedt in werking op 15 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, wordt Dokter Bruwier, Geneviève, van Visé, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts, benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, op de voordracht van de Faculteit van geneeskunde van de "Université de Liège", ter vervanging van Dokter Migeotte, Andre, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen. Dit besluit treedt in werking op 15 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, wordt Dokter De Block, Maggie, van Merchtem, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts, benoemd tot lid van de Nederlandstalig kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, op de voordracht van de Faculteit van geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel, ter vervanging van Dokter Marmitte, Theo, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen. Dit besluit treedt in werking op 15 december 2000.

^