Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 september 1999

Directoraat-generaal der strafinrichtingen. - Personeel Aanduiding Bij ministerieel besluit van 10 augustus 1999 is de heer Eddy Hendrickx, adjunct-adviseur, aangeduid als plaatsvervangend secretaris voor de Nederlandse taalrol van de Hoge Co (...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009888
pub.
08/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal der strafinrichtingen. - Personeel Aanduiding Bij ministerieel besluit van 10 augustus 1999 is de heer Eddy Hendrickx, adjunct-adviseur, aangeduid als plaatsvervangend secretaris voor de Nederlandse taalrol van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, ter vervanging van de heer Rudy Van de Voorde.

^