Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 mei 1999

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 mei 1999 is aan Mevr. Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, tijdelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Westerlo.

bron
ministerie van justitie
numac
1999009590
pub.
21/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 mei 1999 is aan Mevr. Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, tijdelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Westerlo.

^