Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 september 1998

Consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 9 september 1998, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 128957, toegekend aan de Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011280
pub.
29/09/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 9 september 1998, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 128957, toegekend aan de vennootschap Acomad N.V., met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Hessestraat 2, doorgehaald voor een periode van vijftien dagen.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

^