Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 1997

Bestuur Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Onslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 is de heer H.G. Gindt benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marn Bij koninklijke besluiten van 26 juni 1997 zijn : Mevr. Beeckmans de West-Meerbeeck, M., benoemd(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1997009780
pub.
01/10/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Onslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 is de heer H.G. Gindt benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne, ter vervanging van Mevr. M. Casterman, ontslagnemend.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 1997 zijn : Mevr. Beeckmans de West-Meerbeeck, M., benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichting te Lantin en de inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve, ter vervanging van Mevr. Thomas, M., ontslagnemend; de heer Tixhon, A., benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Dinant, ter vervanging van de heer Dulieu, E., ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 1997 wordt Mevr. Anna Keuleers benoemd tot secretaris van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Mechelen, met ingang van 1 september 1997, ter vervanging van de heer Josephus Lauwerys, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 1997 wordt Mevr. Jacqueline Gils benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Mechelen, ter vervanging van de heer Frans Baelus, overleden.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 1997 wordt de heer Wim Lams benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Antwerpen, ter vervanging van Mevr. F. Hekkers, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 1997 wordt de heer Marcel Vanhex benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 1997 is de heer Gaston Schruers benoemd tot voorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt, ter vervanging van Mevr. Suzanne Thoeye, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt een einde gesteld aan het ambt van de heer Chalon, Germain, geboren op 19 september 1933, directeur 2e klasse, bij de gevangenis te Aarlen, met ingang van 1 januari 1998.

Hij mag zijn aanspraak op pensioen doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 1997 is de heer R. Dehan benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne.

^