Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 augustus 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206179
pub.
05/12/2017
prom.
31/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister- President, De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, de artikelen 10 en 14;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 augustus 2017;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 17 augustus 2017;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden tussen de basisallocaties van de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met het oog op de uitvoering van de beslissing van de Waalse Regering in het kader van de bezoldigingen, toelagen en werkingskosten van de personeelsleden en van hun administratieve structuur;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.03 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.08 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Kosten voor de eerste inrichting van het Kabinet (werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.06 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.08 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Kosten voor de eerste inrichting van het Kabinet (werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.06 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.08 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Kosten voor de eerste inrichting van het Kabinet (werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.08 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.06 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.08 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Kosten voor de eerste inrichting van het Kabinet (werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.03 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 06, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.02 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en representatiekosten van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.03 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Wedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet van het Lid van de Waalse Regering 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 11.04 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Allerhande personeelsvergoedingen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Huur van de door het Kabinet gehuurde onroerende goederen, met inbegrip van huren en huurlasten, aan de Regie der Gebouwen verschuldigde uitkeringen en vergoedingen, belastingen op gebouwen 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.08 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Kosten voor de eerste inrichting van het Kabinet 2017- 2019 (werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen, verhuiskosten, enz.) »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.21 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Werkingskosten van het Kabinet 2017- 2019 »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.03 moet worden voorzien op programma 07, organisatieafdeling 02, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met als titel « Vermogensuitgaven van het Kabinet 2017- 2019 », Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 8.696 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet en herverdelingsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 02 11.01.01

125

125

- 51

- 51

74

74

OA 02 11.02.01

-

-

+ 51

+ 51

51

51

OA 02 11.03.01

-

-

+ 1.469

+ 1.469

1.469

1.469

OA 02 11.04.01

-

-

+ 30

+ 30

30

30

OA 02 11.05.01

3.000

3.000

- 1.209

- 1.209

1.791

1.791

OA 02 11.06.01

185

185

- 30

- 30

155

155

OA 02 12.07.01

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.01

460

460

- 89

- 89

371

371

OA 02 12.21.01

-

-

+ 89

+ 89

89

89

OA 02 74.02.01

130

130

- 64

- 64

66

66

OA 02 74.03.01

-

-

+ 64

+ 64

64

64

OA 02 11.01.02

126

126

- 50

- 50

76

76

OA 02 11.02.02

-

-

+ 53

+ 53

53

53

OA 02 11.03.02

2.791

2.791

- 1.183

- 1.183

1.608

1.608

OA 02 11.04.02

-

-

+ 850

+ 850

850

850

OA 02 11.06.02

-

-

+ 48

+ 48

48

48

OA 02 12.07.02

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.02

384

384

- 3

- 3

381

381

OA 02 12.21.02

-

-

+ 149

+ 149

149

149

OA 02 74.02.02

57

57

- 46

- 46

11

11

OA 02 74.03.02

-

-

+ 26

+ 26

26

26

OA 02 11.01.03

125

125

- 52

- 52

73

73

OA 02 11.02.03

-

-

+ 52

+ 52

52

52

OA 02 11.03.03

2.390

2.390

- 963

- 963

1.427

1.427

OA 02 11.04.03

-

-

+ 964

+ 964

964

964

OA 02 11.05.03

90

90

- 4

- 4

86

86

OA 02 11.06.03

-

-

+ 53

+ 53

53

53

OA 02 12.07.03

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.03

399

399

- 97

- 97

302

302

OA 02 12.21.03

-

-

+ 254

+ 254

254

254

OA 02 74.02.03

148

148

- 46

- 46

102

102

OA 02 74.03.03

-

-

+ 65

+ 65

65

65

OA 02 11.01.04

127

127

- 52

- 52

75

75

OA 02 11.02.04

-

-

+ 47

+ 47

47

47

OA 02 11.04.04

-

-

+ 929

+ 929

929

929

OA 02 11.05.04

2.108

2.108

- 713

- 713

1.395

1.395

OA 02 11.06.04

124

124

- 44

- 44

80

80

OA 02 11.08.04

-

-

+ 60

+ 60

60

60

OA 02 12.07.04

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.04

390

390

- 190

- 190

200

200

OA 02 12.21.04

-

-

+ 250

+ 250

250

250

OA 02 74.02.04

100

100

- 62

- 62

38

38

OA 02 74.03.04

-

-

+ 60

+ 60

60

60

OA 02 11.01.05

125

125

- 51

- 51

74

74

OA 02 11.02.05

-

-

+ 46

+ 46

46

46

OA 02 11.03.05

1.945

1.945

- 781

- 781

1.164

1.164

OA 02 11.04.05

-

-

+ 807

+ 807

807

807

OA 02 11.05.05

100

100

- 30

- 30

70

70

OA 02 12.06.05

7

7

- 3

- 3

4

4

OA 02 12.07.05

-

-

+ 44

+ 44

44

44

OA 02 12.08.05

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.05

424

424

- 97

- 97

327

327

OA 02 12.21.05

-

-

+ 112

+ 112

112

112

OA 02 74.02.05

100

100

- 37

- 37

63

63

OA 02 74.03.05

-

-

+ 40

+ 40

40

40

OA 02 11.01.06

125

125

- 50

- 50

75

75

OA 02 11.02.06

-

-

+ 47

+ 47

47

47

OA 02 11.03.06

0

0

+ 744

+ 744

744

744

OA 02 11.04.06

0

0

+ 38

+ 38

38

38

OA 02 11.05.06

1.957

1.957

- 766

- 766

1.191

1.191

OA02 11.06.06

115

115

- 15

- 15

100

100

OA02 12.07.06

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA02 12.20.06

304

304

- 103

- 103

201

201

OA02 12.21.06

-

-

+ 125

+ 125

125

125

OA02 74.02.06

69

69

- 24

- 24

45

45

OA02 74.03.06

-

-

+ 60

+ 60

60

60

OA02 11.01.07

125

125

- 51

- 51

74

74

OA02 11.02.07

-

-

+ 47

+ 47

47

47

OA02 11.03.07

-

-

+ 806

+ 806

806

806

OA 02 11.04.07

-

-

+ 44

+ 44

44

44

OA 02 11.05.07

1.982

1.982

- 726

- 726

1.256

1.256

OA 02 11.06.07

125

125

- 30

- 30

95

95

OA 02 12.07.07

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 02 12.20.07

240

240

- 100

- 100

140

140

OA 02 12.21.07

-

-

+ 112

+ 112

112

112

OA 02 74.02.07

99

99

- 47

- 47

52

52

OA 02 74.03.07

-

-

+ 40

+ 40

40

40

OA 02 11.01.08

125

125

- 51

- 51

74

74

OA 02 11.05.08

1.700

1.700

- 700

- 700

1.000

1.000

OA 02 11.06.08

99

99

- 11

- 11

88

88

OA 02 12.20.08

275

275

- 25

- 25

250

250

OA 02 74.02.08

58

58

- 50

- 50

8

8


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat- generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2017.

W. BORSUS A. GREOLI P.- Y. JEHOLET C. DI ANTONIO J.- L. CRUCKE R. COLLIN V. DE BUE

^