Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 november 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022871
pub.
19/12/2000
prom.
30/11/2000
ELI
eli/besluit/2000/11/30/2000022871/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, van 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 1995 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 oktober 1995 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 1995 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande geneesheren als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Bakelants, J., Geel;

Dr. Buffels, J., Brussel;

Dr. Cambier, J.-P., Charleroi;

Dr. Cambier, P., Gerpinnes;

Dr. Castadot, J., Rosières;

Dr. Firket, P., Harzé;

Dr. Henderickx, G., Lommel;

Dr. Kochuyt, M., Zelzate;

Dr. Vanden Bussche, P., Lichtervelde;

Dr. Van Renterghem, E., Merelbeke.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 23 oktober 2000.

Brussel, 30 november 2000.

Mevr. M. AELVOET

^