Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 maart 2001
gepubliceerd op 25 april 2001

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011085
pub.
25/04/2001
prom.
30/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/30/2001011085/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op de artikelen 16 § 2 zesde lid en 29, vierde en vijfde lid, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 maart 2001.

Ch. PICQUE

^