Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 maart 2001
gepubliceerd op 10 mei 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000375
pub.
10/05/2001
prom.
30/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/30/2001000375/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de wet van 28 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik;

Gelet op het voorstel van de Gouverneur van de Provincie Limburg van 3 augustus 1999 om de gemeente Voeren te integreren in één van de hulpverleningszones van de Provincie Luik, gemotiveerd door het feit dat het beter is de Gemeente Voeren te integreren in de hulpverleningszone waarvan de groepscentrumgemeente die haar beschermt, deel uitmaakt, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik, wordt het woord « Voeren » ingevoegd tussen het woord « Dison » en het woord « Herve ».

Art. 2.In artikel 2, 4°, van hetzelfde besluit, wordt het woord « Thimister-Clermont » ingevoegd tussen het woord « Theux » en het woord « Trooz ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 april 2000.

Brussel, 30 maart 2001.

A. DUQUESNE

^