Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2003
gepubliceerd op 12 februari 2003

Ministerieel besluit nr. 12 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011048
pub.
12/02/2003
prom.
30/01/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit nr. 12 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd door de wet van 11 februari 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De N.V. ING RENT, Kortenberglaan 71, te 1000 Brussel, wordt erkend onder het nummer 340 met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 december 2002.

Brussel, 30 januari 2003.

Ch. PICQUE

^