Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2018
gepubliceerd op 10 december 2018

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015161
pub.
10/12/2018
prom.
29/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


De Vice-eersteminister en Minister van Economie en de Minister van Energie, Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, laatst gewijzigd bij de wet van 3 juni 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 7, derde lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van mandaat van een vice-voorzitter en ontslag, benoeming en verlenging van het mandaat van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten houdende verlenging van mandaat van een vice-voorzitter en ontslag, benoeming en verlenging van het mandaat van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2018;

Na advies van de in Raad vergaderde ministers, Besluiten :

Artikel 1.Ontslag uit hun mandaten van lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen wordt verleend aan de heer Frank Demeyere en aan mevrouw Michèle Oléo.

Art. 2.Het mandaat van mevrouw Caroline Van den bergh als lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Art. 3.Mevrouw Nele Roobrouck, gewezen voorzitster van de raad van bestuur, en de heer Rien Hoeyberghs worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen voor een periode van zes jaar.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2018.

Brussel, 29 november 2018.

De Vice-eersteminister en Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Energie, M. C. MARGHEM

^