Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 05 april 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001022252
pub.
05/04/2001
prom.
29/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/15, § 5, ingevoegd door de wet van 29 april 1999;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 24, § 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 1, 5°, van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt aangevuld als volgt : « voor INTERMIXT : Mevr. SIMONS, Mariane; de heren : DONFUT, Didier;

DUPON, Yvan;

HUJOEL, Luc;

PEETERS, Guy ».

Art. 2.Artikel 2, 5°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « voor INTERMIXT : Mevr. DECLERCQ, Christine; de heren : CONNEROTTE, Jean-Pierre;

DE BRUYCKER, Luc;

DRAPS, Willem;

VERSCHELDE, Martin. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt Brussel, 29 maart 2001.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

^