Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 01 augustus 2016

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011297
pub.
01/08/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 tot oprichting van een Raad voor het Verbruik, artikel 3, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 januari 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik sluiten houdende ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Annelies Bries uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik als vertegenwoordigster van de organisaties van de middenstand.

Art. 2.Mevr. Margot Rauws wordt aangesteld als plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik als vertegenwoordigster van de organisaties van de middenstand. Ze voltooit het mandaat van haar voorgangster bedoeld in artikel 1.

Brussel, 29 juni 2016.

K. PEETERS

^