Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 12 juli 2016

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011295
pub.
12/07/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.30, § 3;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1991 houdende oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 1991 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 1993 houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1994 houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 1994 houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 1996 houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 1997 houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie sluiten houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie sluiten houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie sluiten houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie;

Overwegende dat het onmogelijk is gebleken voor sommige betrokken instanties om, per mandaat, de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen maar dat desalniettemin, de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, zoals voorzien door de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, behoorlijk gerespecteerd is, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit hun functie van effectief lid van de Nationale Raad voor Accreditatie wordt verleend aan : Claire BOSCH;

Guy DECKERS;

Jan DECONINCK;

Marc DE POORTER;

Hugues DUMONT;

Stefaan MAEKELBERG;

Bruno MELCKMANS;

Chris VAN DER CRUYSSEN;

Vincent VAN DER HAEGEN.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van de Nationale Raad voor Accreditatie : 1° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Geert DE POORTER; 2° als vertegenwoordiger van ieder ministerie dat gemachtigd is laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen te erkennen krachtens wetten, besluiten, decreten of ordonnanties : a) op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : Jan DE SAEDELEER;b) op voordracht van de Minister van Economie : An VAN DEN BERGH;c) op voordracht van de Minister bevoegd voor de Consumenten : Maries MERKEN;3° als vertegenwoordiger van de organisatie van de geaccrediteerde keuringsinstellingen : Olivier VANDEVOORDE;4° als vertegenwoordiger van de organisatie van de geaccrediteerde laboratoria : Philippe DEWOLFS;5° als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : Benoît ELLEBOUDT; Caroline VERDOOT.

Art. 3.Eervol ontslag uit hun functie van plaatsvervangend lid van de Nationale Raad voor Accreditatie wordt verleend aan : Colette DEVILLERS;

Daniëlle DEWIT;

Annette GEIRNAERT;

Ada JACOBS;

Caroline JONCKHEERE;

Adriaan MEIRSMAN;

Ann WILLAERT.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor Accreditatie : 1° als vertegenwoordiger van ieder ministerie dat gemachtigd is laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen te erkennen krachtens wetten, besluiten, decreten of ordonnanties : a) op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : Antoine FALMAGNE;b) op voordracht van de Minister van Economie : Ellen SOMERS;2° als vertegenwoordiger van de Vlaamse Executieve : An KINT;3° als vertegenwoordiger van de organisatie van de geaccrediteerde laboratoria : Isabelle VERCRUYSSE;4° als vertegenwoordiger van de organisatie van de geaccrediteerde keuringsinstellingen : Jos WINDEY;5° als vertegenwoordiger van de organisatie van de geaccrediteerde certificatie-instellingen : Pieter WETERINGS;6° als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : Maarten BOGHAERT; Kristel DEBACKER.

Art. 5.Wordt benoemd tot voorzitter van de Nationale Raad voor Accreditatie : Geert DE POORTER ter vervanging van Chris VAN DER CRUYSSEN. Brussel, 29 juni 2016.

K. PEETERS

^