Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 12 juli 2016

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011293
pub.
12/07/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.30, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, de artikelen 2, § 1, en 4, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit hun functie van effectief lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling wordt verleend aan : Luc DEBAENE;

Benny DE BLAERE;

Guy DECKERS;

Jules DE WINDT;

Hugues DUMONT;

Stefaan MAEKELBERG;

Bruno MELCKMANS;

Jean-Marie PONCIN;

Jan SOERS;

Chris VAN DER CRUYSSEN;

Ann WILLAERT.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling : 1° als Voorzitter van de Nationale Raad voor Accreditatie : Geert DE POORTER;2° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde certificatie-instellingen : Sammy GRUSS; Pieter WETERINGS; 3° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde keuringsinstellingen : Koen CAERS; Olivier VANDEVOORDE;

Bob VAN DOORSSELAERE; 4° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde laboratoria : Johanna LOUWAGIE; Philippe MAESEN;

Isabelle VERCRUYSSE; 5° als vertegenwoordiger aangesteld door het geheel van de meest representatieve verbruikers- en werknemersorganisaties : Caroline VERDOOT; 6° als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de niet-gereglementeerde sector : An VAN DEN BERGH; 7° als vertegenwoordiger van iedere bevoegde instantie volgens het artikel 1, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende de oprichting van het accreditatiesysteem BELAC : a) op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : Jan DE SAEDELEER; b) als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevoegd voor het afleveren van erkenningen in de sector metrologie : Jan DECONINCK; c) als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevoegd voor het Belgische markttoezicht inzake productveiligheid : Maries MERKEN; d) als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevoegd voor de technische voorschriften in de bouw : Catherine GRIMONPONT.

Art. 3.Eervol ontslag uit hun functie van plaatsvervangend lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling wordt verleend aan : Pierre BRONCHART;

Rob BUURMAN;

Geert DE POORTER;

Daniëlle DEWIT;

Eric GODDERIS;

Alain GROSFILS;

Ada JACOBS;

Guy LAMON;

Roland MESMACQUE;

Isabelle VERCRUYSSE.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling : 1° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde certificatie-instellingen : Benny DE BLAERE; Ann WILLAERT; 2° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde keuringsinstellingen : Gert BOSCHMANS; Guy DECKERS;

Jos WINDEY; 3° als vertegenwoordigers van de geaccrediteerde laboratoria : Philippe DEWOLFS; Sophie SARRE; 4° als vertegenwoordiger aangesteld door het geheel van de meest representatieve verbruikers- en werknemersorganisaties : Kristel DEBACKER;5° als vertegenwoordiger van iedere bevoegde instantie volgens het artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten houdende de oprichting van het accreditatiesysteem BELAC : a) op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : Antoine FALMAGNE; b) als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevoegd voor het Belgische markttoezicht inzake productveiligheid : Sarah JACQUES. Brussel, 29 juni 2016.

K. PEETERS

^