Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 maart 2006
gepubliceerd op 02 mei 2006

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011153
pub.
02/05/2006
prom.
28/03/2006
ELI
eli/besluit/2006/03/28/2006011153/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


28 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 17 november 2005;

Gelet op advies 39.906/1 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven, wordt opgeheven.

Brussel, 28 maart 2006.

M. VERWILGHEN

^