Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juni 2020
gepubliceerd op 10 juli 2020

Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de activiteitenverslagen bedoeld in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020031025
pub.
10/07/2020
prom.
28/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/28/2020031025/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de activiteitenverslagen bedoeld in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 423, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030329 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het advies van het College van de hoven en rechtbanken gegeven op 17 maart 2020;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Justitie gegeven op 27 maart 2020;

Gelet op het advies van het College van het openbaar ministerie gegeven op 14 april 2020, Besluit :

Artikel 1.Het in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde standaardformulier wordt bepaald overeenkomstig de modellen die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Brussel, 28 juni 2020.

K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^