Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 augustus 2002
gepubliceerd op 02 oktober 2002

Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022730
pub.
02/10/2002
prom.
26/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/26/2002022730/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 127, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127 § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 19 juni 1993 en 8 maart 2000;

Gelet op het voorstel van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, Besluit :

Artikel 1.De lijst van de bemiddelaars vermeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 19 juni 1993 en 8 maart 2000, wordt aangevuld als volgt : - Dr. Herion, Freddy, Sambreville; - Dr. Henrard, Georges, Herstal; - Dr. De Wever, Alain, Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 augustus 2002.

Mevr. M. AELVOET

^