Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 augustus 2002
gepubliceerd op 28 augustus 2002

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 2002 - 2007 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2002 - 2010

bron
ministerie van financien
numac
2002003386
pub.
28/08/2002
prom.
26/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/26/2002003386/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 2002 - 2007 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2002 - 2010


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 1, 4, 6 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2002 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2002, van de uitgifte van de leningen genaamd 'Lineaire obligaties'' en van de uitgifte van de leningen genaamd 'Staatsbons'', inzonderheid het artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 2002 - 2007 - 2009 - rent 3,85 pct 's jaars vanaf 4 september 2002 tot 3 september 2007. Deze rente blijft behouden ingeval de optie tot verlenging wordt uitgeoefend, hetzij voor de periode van 4 september 2007 tot 3 september 2009.

Art. 3.De Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2002 - 2010 - rent 4,20 pct 's jaars vanaf 4 september 2002 tot 3 september 2010.

Art. 4.De openbare inschrijving op deze twee Staatsbons zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 26 augustus 2002; zij wordt afgesloten op 3 september 2002. De datum van betaling is vastgesteld op 4 september 2002.De betaling is volledig in speciën.

Art. 5.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 2002 - 2007 - 2009 - is vastgesteld op 99,50 pct van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2002 - 2010 - is vastgesteld op 99,50 van de nominale waarde.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 augustus 2002.

Brussel, 26 augustus 2002.

D. REYNDERS

^