Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 1999
gepubliceerd op 09 december 1999

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY »

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011419
pub.
09/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/25/1999011419/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY »


De Minister van Consumentenzaken, Gelet op de wet van 29 juni 1990 betreffende de veiligheid van speelgoed, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende dat de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY » een gevaar oplevert voor kinderen;

Overwegende dat de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY » scherpe kanten vertoont zoals gedefinieerd in de norm NBN EN 71/1, punt 4.18;

Overwegende dat de CE-markering alsmede het adres van de fabrikant, van zijn gemachtigde of van de invoerder niet op dit speelgoed zijn aangebracht;

Overwegende dat de fabrikant, zijn gemachtigde of de invoerder niet geïdentificeerd kon worden ondanks een bericht van 8 juni 1999 geadresseerd aan de verkoper;

Overwegende dat het op de markt brengen van dit speelgoed uitdrukkelijk moet verboden worden, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY » is verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet worden uit de handel genomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 november 1999.

Mevr. M. AELVOET

^