Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2005
gepubliceerd op 19 augustus 2005

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011325
pub.
19/08/2005
prom.
25/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2005. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/15, § 5, ingevoegd bij de wet van 29 april 1999;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 24, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2001 en 20 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 oktober 2000, 20 september 2001 en 11 december 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 maart 2004, Gelet op de beraadslaging in Ministerraad op 20 juli 2005, Besluit :

Artikel 1.Ontslag van zijn mandaat van werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer DEVUYST Philippe, vertegenwoordiger van de overheid voor elke Gewestregering.

Art. 2.De heer FRAIX Jacques wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordiger van de overheid voor elke Gewestregering ter vervanging van de heer DEVUYST Philippe, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 3.Ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer BOSTEELS Olivier, vertegenwoordiger van de overheid voor elke Gewestregering.

Art. 4.De heer DEVUYST Philippe wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, vertegenwoordiger van de overheid voor elke Gewestregering ter vervanging van de heer BOSTEELS Olivier, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 5.Ontslag van zijn mandaat van werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer LOCQUET Koen, vertegenwoordiger van de overheid voor de federale Regering.

Art. 6.De heer HOUTMAN Eric wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordiger van de overheid voor de federale Regering ter vervanging van de heer LOCQUET Koen, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 7.Ontslag van zijn mandaat van werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer VELGE Baudouin, vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de industrie, het bank en het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor het Bedrijvensleven.

Art. 8.Mevr. VEN Caroline wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de industrie, het bank en het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor het Bedrijvensleven, ter vervanging van de heer VELGE Baudouin, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt.

Art. 9.Ontslag van haar mandaat van plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan Mevr. DE BRUYNE Kaat, vertegenwoordiger van de distributienetbeheerders voor INTER-REGIES.

Art. 10.Mevr. HOUGARDY Carine wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordiger van de distributienetbeheerders voor INTER-REGIES, ter vervanging van Mevr. DE BRUYNE Kaat, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt.

Art. 11.Ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer DE SMET Sam, vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 12.De heer DECROP Jehan wordt benoemd tot werkend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad, ter vervanging van de heer DE SMET Sam, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 juli 2005.

M. VERWILGHEN

^