Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 18 oktober 2011

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024269
pub.
18/10/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


25 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, het artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en het artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1999 en bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022927 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, laatst gewijzigd bij het ministeriële besluit van 15 september 2009;

Overwegende dat wegens het beperkt aantal kandidaturen binnen de beroepsvereniging waarvan het te vervangen lid deel uitmaakt, is deze vereniging niet in staat om de naam van een ambtgenote voor te stellen om in de veranging te voorzien, Besluit : Enig artikel. Dr. Hubert Jamart, Trooz, houder van de academische graad van arts en erkend als huisart, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, ter vervanging van Dr. Sophie Clément, wiens mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 25 augustus 2011.

Mevr. L. ONKELINX

^