Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 01 juni 2004

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2004-2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2004-2012

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003222
pub.
01/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004003222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2004-2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2004-2012


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 1, 4, 6 en 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002 en 18 februari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2004 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », inzonderheid het artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2003, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2004-2009 - rent 3,30 pc. 's jaars vanaf 4 juni 2004 tot 3 juni 2009.

Art. 3.De Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2004-2012 - rent 3,80 pc. 's jaars vanaf 4 juni 2004 tot 3 juni 2012.

Art. 4.De openbare inschrijving op deze twee Staatsbons zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 25 mei 2004; zij wordt afgesloten op 3 juni 2004. De datum van betaling is vastgesteld op 4 juni 2004. De betaling is volledig in speciën.

Art. 5.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2004-2009 - is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2004-2012 - is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 mei 2004.

Brussel, 24 mei 2004.

D. REYNDERS

^