Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 05 september 2000

Ministerieel besluit tot erkenning van een bedrijf als centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016186
pub.
05/09/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/besluit/2000/06/23/2000016186/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot erkenning van een bedrijf als centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 1992 betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma, Besluit : Enig artikel. Het hiernavolgende bedrijf wordt erkend als centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 23 juni 2000.

J. GABRIELS

^