Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juli 2015
gepubliceerd op 06 augustus 2015

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024183
pub.
06/08/2015
prom.
23/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, de artikelen 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn, artikelen 3 en 5;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikelen 2 gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van het Beoordelingscomité : 1° als vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad : a) Prof.C. VAN GINNEKEN, met als plaatsvervanger prof. P. BOLS; b) Prof.R. DUCATELLE, met als plaatsvervanger prof. M. UYTTENDAELE; c) Prof.M. ELSKENS, met als plaatsvervanger prof. F. LEROY; d) Prof.E. DECAESTECKER, met als plaatsvervanger prof. J. PAESHUYSE; 2° als vertegenwoordigers van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » : a) Prof.G. DAUBE, met als plaatsvervanger prof. A. LINDEN; b) Prof.C. BRAGARD, met als plaatsvervanger prof. I. DONNAY; c) De heer Ph.HORLAIT, met als plaatsvervanger Mevr. C. VROONEN; d) Prof.B. MUYLKENS, met als plaatsvervanger prof. B. BLANKERT; 3° als vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : a) De heer X.VAN HUFFEL, met als plaatsvervanger de heer J. HOOYBERGHS; b) Mevr.E. MOONS, met als plaatsvervanger de heer V. HELBO; c) Mevr.V. HUYSHAUWER, met als plaatsvervanger Mevr. C. RETTIGNER; 4° als vertegenwoordigers van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : a) De heer G.LAMSENS, met als plaatsvervanger Mevr. D. TAMIGNIAUX; b) Mevr.C. VINKX, met als plaatsvervanger de heer C. BERTHOT; c) De heer L.VAN HERZELE, met als plaatsvervanger Mevr. K. BRAEKEN.

Art. 2.De heer M. DE WIN, adviseur generaal, diensthoofd Contractueel Onderzoek a.i., wordt benoemd tot voorzitter van het Beoordelingscomité. Ingeval de heer M. DE WIN belet is, zal het voorzitterschap door de heer G. LAMSENS waargenomen worden.

Art. 3.Het opschrift van het ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn wordt vervangen als volgt : " Ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Brussel, 23 juli 2015.

W. BORSUS

^